Äldreomsorgsdagarna

Kategori: Konferens

Beskrivning: Syftet är bland annat att skapa mötesplats för olika yrkeskategorier inom äldreomsorgen, där ett utbyte av erfarenheter är en viktig ingrediens.

Äldreomsorgsdagarna 2007

Tema: Kreativitet-Kvalitet: allas delaktighet Konferensen är nu fullbokad.

Programmet: finns som den övre pdf-filen här ovan. 
Den nedre pdf-fil ovan är dokumentationen från 2007-års Äldreomsorgsdagar. Dokumnetationen uppdateras vartefter vi får in dokumnetation från föreläsarna.

Nytt för i år: parallellarrangemang med ”Mötesplats Kompetensstegen” och mässa

Konferensdagar: 25 – 26 oktober 2007
Mässdagar: 24 – 25 oktober 2007

Syftet med konferensen är bland annat att skapa en mötesplats för olika yrkeskategorier inom äldreomsorgen, där utbyte av erfarenheter är en viktig ingrediens. För att möjliggöra detta bygger seminarierna på fem parallella spår.

Ur konferensprogrammet

Invigning och utdelning av värdegrundspriset
Maria Larsson, äldre- och folkhälsominister

Storföreläsning: Delaktighet kontra tillit Bodil Jönsson, Certec, Lunds Tekniska Högskola

Storföreläsning: Omsorgens väsen Peter Westlund, FoU-ledare, Fokus i Kalmar län

Storföreläsning: Allas delaktighet en förutsättning för kvalitet Liane Wallerstedt-Johansson, tidigare förvaltningschef för omvårdnadsförvaltningen, Solna samtalar och reflekterar tillsammans med tre medarbetare påkonferensens tema.

Konferensen avslutas med seminarieteater om bemötande Suzanne Ernrup och Anders Sundquist, skådespelare

Övriga medverkande, bland annat:
Per Gunnar Edebalk, professor, Socialhögskolan, Lunds universitet;
Bosse Angelöw, docent och socialpsykolog, Nova Futura;
Bertha Ragnarsdóttir, fil.mag. och projektledare för Kompetensstegen i Linköpings kommun; 
Egon Rommedahl, teolog, psykoterapeut och handledare;
Maj Rom, läkare och handläggare Närvård, SKL;
Dieter Hoffmann, teologie doktor och etiker;
Eva Estling, projektledare för Genombrottsprojektet om läkemedel, SKL;
Maritha Månsson, MAR och utvecklingsansvarig för rehabilitering, Östersunds kommun;
Yngve Gustafson, professor, överläkare, Geriatriskt centrum, Umeå.

Kvällsaktivitet: Rivierans guldgossar Med bland annat Charlott Strandberg, Suzanne Reuter, Robert Gustafsson och Loa Falkman

DOKUMENTATIONEN från 2007-års Äldreomsorgsdagar hittar du som pdf-fil här ovan.