Grundskoletidningen

Grundskoletidningen med tillhorände Handledarskap – vänder sig till dig som arbetar i forskoleklass eller skolå 1-9.

Grundskole

Tidningen belyser olika utvecklingsområden inom skolan och visar på vad aktuell forskning säger. Man kan också läsa om hur olika skolor arbetar med frågorna inom dessa områden.

Vi har ett stort utbud av kurser och fortbildningsprogram med olika föreläsare. Men vi kan också skräddarsy fortbildningspaket utifrån skolans behov. Vi har goda erfarenhet av processinriktad fortbildning och kursledare med kompetens i pedagogiskt handledarskap.

Skola-på-väg-mot-nya-mål-Tidning

Skola på väg mot nya mål, GRT 3/10
Tidning

Den kunskapssyn som är fundamentet för kursplanerna i Lpo 94 är de samma i de nya kursplanerna med framställs nu med större tydlighet och stringens.


Skola-på-väg-mot-nya-mål-Handledarskap

Skola på väg mot nya mål, HGT 3/10
Handledarskap

Handledarskap utgör ett komplement till Grundskoletidningen och innehåller artiklar och reflektionsfrågor kring ämnet. 


3-filmade-föreläsningar-om-IUP-processen-Övrigt

3 filmade föreläsningar om IUP-processen
Övrigt

3 filmade föreläsningar av Steve Wretman och Helena Moreau om IUP-processen.